Dịch vụ xác minh nhân thân

Từ những nhu cầu thuê dịch vụ xác minh nhân thân của một người là việc thu thập những tài liệu, bằng chứng, chứng cứ có liên quan đến người đó hoặc đối tượng nhằm để làm sáng tỏ những yêu cầu nghi vấn của khách hàng. Mục đích của việc xác minh nhân thân là làm thỏa mãn các vấn đề nghi ngờ của…

.